sobota, 8 grudnia 2012

Angielski dla średnio zaawansowanych jest kolejnym podręcznikiem z bogatej oferty wydawnictwa Edgard, z którym miałam okazję się zetknąć. Książka dedykowana jest osobom, których aktualny poziom znajomości języka oscyluje między poziomami B1 oraz B2, choć osobiście zarekomendowałabym ją tylko poziomowi B1 (osoba na wyższym poziomie zaawansowania językowego może się nudzić).

Podręcznik obejmuje 14 lekcji, w ramach których czytelnik - a raczej uczeń - ma okazję zapoznać się z tekstem związanym z jednym z 14 tematów, takich jak przyroda, człowiek, zdrowie, edukacja, polityka czy kultura, wykonać szereg różnorodnych ćwiczeń związanych z tekstem lub tematem rozdziału oraz opanować bądź powtórzyć zagadnienie gramatyczne, wśród których znalazły się m.in. czasowniki modalne, pytania o podmiot/dopełnienie, mowa zależna czy strona bierna. W obrębie każdego zagadnienia znalazły się również działy "Komunikacja", w których można znaleźć dialogi związane tematycznie z rozdziałem, w którym się znajdują, wraz z zestawieniem użytecznych zwrotów, oraz "Wypowiedź pisemna", skonstruowana w analogiczny sposób. W tej sekcji znalazły się m.in.: list prywatny, list służbowy, instrukcja obsługi oraz podanie. Oprócz nauki słownictwa i gramatyki podręcznik oferuje także możliwość kształcenia sprawności rozumienia tekstu słuchanego. Na dołączonej płycie CD znajduje się 14 tekstów, po których wysłuchaniu można odpowiedzieć na pytania zawarte w podręczniku i zapoznać się z transkrypcjami.

Materiał zawarty w podręczniku jest bogaty zarówno pod względem kształcenia różnorodnych sprawności, jak i poruszonych tematów, choć mnie akurat powtarzające się w tego typu książkach stałe zagadnienia już się trochę znudziły i potrzebowałabym czegoś innego (może dobrze opracowanej gramatyki?). Zagadnienia, gramatyczne omówione w Angielskim dla średnio zaawansowanych są opracowane bardzo przystępnie i żałuję, że było ich stosunkowo niewiele (książka nie miała być typowym podręcznikiem do nauki gramatyki). Korzystanie z podręcznika było dla mnie przyjemną formą zdobywania i porządkowania wiedzy, choć mój zapał ostudził błąd, którego w podręczniku językowym być nie powinno (zapis: Good bye). 

Edgard 2012

0 komentarze:

Prześlij komentarz